Tên miền.COM chỉ 3.90$ mua tại Alibaba Cloud, ưu đãi dành cho người dùng đăng kỹ mới (tài khoản đăng ký trong vòng 15 ngày trở lại mới dùng được).

Tên miền .COM chỉ 3.90$ mua tại Alibaba Cloud
Tên miền .COM chỉ 3.90$ mua tại Alibaba Cloud

Tên miền .COM chỉ 3.90$ mua tại Alibaba Cloud

  • Ưu đã dành cho người dùng mới (tài khoản đăng ký trong vòng 15 ngày trở lại mới dùng được).
  • Hoặc mua với giá khá tốt cho tên miền . COM là 7.99$

Alibaba Cloud cũng có khuyến mại cho transfer và gia hạn với tên miền .COM

  • Gía gia hạn tên miền .COM: 8.99$
  • Giá transfer tên miền. COM: 8.99$

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây: https://www.alibabacloud.com/domain/com

Thanh toán trên Alibaba Cloud: Mình đã mua và thanh toán thành công với thẻ VISA Quốc Tế của Ngân hàng Tiên Phong (TPbank)