Hướng dẫn tạo bạn nút chia sẻ Coupon/Voucher trong WordPress không dùng plugin. Nếu bạn đang tham gia kiếm tiền với tiếp thị liên kết qua hình thức chia sẻ mã giảm giá thì tạo cách nhận mã giảm giá bằng nút chia sẻ mã giảm giá (button chèn mã giảm giá coupon) là rất quan trọng.

1.  Giao diện (Appearance) > Sửa (Edit) > chọn giao diện đang dùng và chọn tập tin funtions.php .

Chèn đoạn code bên dưới vào file funtions.php.

2. Chèn mã CSS (đối với theme flatsome).
Đối với theme khác bạn chèn CSS vào Style.CSS (Giao diện (Appearance) -> Sửa (Edit) -> chọn giao diện đang dùng và chọn tập tin Style.CSS)

3. Sử dụng:
Chèn đoạn code bên dưới vào vị trí mong muốn trên trang:

Code = mã giảm giá của bạn.
domain = domain sau khi được bấm sẽ chuyển đến.
Dòng 1: Hiển thị cuopon và chuyển đến trang đích khi click
Dòng 2: Chuyển đến trang đích.

Kết quả: 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *