Porkbun Coupon Tên miền .COM và .NET, giảm giá mạnh chỉ từ 3.90$.

Tên miền .NET chỉ 3.90$/năm.
Tên miền.COM chỉ 4.15$/năm. Không cần phải dùng mã giảm giá.

Bạn có thể mua tới 3 domain với giá ưu đãi ở trên. Áp dụng cho toàn bộ khách hàng cả mới và cũ.

Các dịch vụ miễn phí  đi kèm:

  • WHOIS Privacy
  • SSL Certificate
  • Email Forwarding
  • URL Forwarding
  • Site Builder Trial
  • Email Hosting Trial

Tới Porkbun ngay!

  • Giới hạn 3 domain/khách hàng
  • Thanh toán tốt bằng PayPal hoặc thẻ Visa/Master.
  • Gia hạn là 8.56$/năm cho tên miền .COM và 10.54$/năm cho .NET.

Tới Porkbun ngay!