Facebook đã tạo ra trang Thư viện quảng cáo – cho phép người dùng có thể xem toàn bộ các quảng cáo đang chạy của một Fanpage bất kì trên Facebook.

Nội dung

Cách xem các quảng cáo cảu một Fanpage

Bạn chỉ cần truy cập vào đường link: https://www.facebook.com/ads/library/
Và nhập tên Fanpage bạn muốn xem vào là xong.

Giới thiệu Thư viện quảng cáo Facebook

Thư viện quảng cáo Facebook (TVQC) là một công cụ của Facebook giúp bạn có thể xem được các quảng cáo đang chạy của một Fanpage trên các sản phẩm của Facebook. Bạn có thể đọc chi tiết về thư viện quảng cáo tại đây: https://www.facebook.com/help/259468828226154

Làm thế nào để xem được lượt like và comment của bài viết trên thư viện quảng cáo?

Rất tiếc, bạn không thể xem được lượt like và comment của bài quảng cáo. Bạn chỉ có thể xem được nội dung của bài viết đó trên thư viện quảng cáo.

Để xem lượt tương tác của bài quảng cáo thì bạn có thể tìm kiếm trên fanpage đó hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm của Facebook. Nhưng khả năng tìm thấy không cao nếu như đó là bài quảng cáo ẩn.

Tại sao không tìm thấy một số fanpage trên thư viện quảng cáo?

Khi bạn tìm một fanpage trên thư viện quảng cáo. Kết quả sẽ được hiển thị theo thứ tự ưu tiên dựa trên số lượt thích fanpage. Nếu fanpage bạn tìm kiếm có lượng lượt thích nhỏ, thì nó không được ưu tiên hiển thị đầu tiên. Nên bạn sẽ không nhìn thấy fanpage đó trong kết quả tìm kiếm.

Một lưu ý khác là hãy lựa chọn danh mục tìm kiếm đúng. Hãy chọn tìm kiếm tất cả thay vì tìm kiếm về xã hội, bầu cử hoặc chính trị.