Editor.freepik.com thiết kế trực tuyến, đang chạy ở chế độ Beta. với kho thư viện đồ họa khổng lồ là freepik.com hưa hẹn sẽ là một công cụ mạnh.