Editor.freepik.com thiết kế trực tuyến, đang chạy ở chế độ Beta. với kho thư viện đồ họa khổng lồ là freepik.com hưa hẹn sẽ là một công cụ mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *