Hướng dẫn thêm các nút Call to Action ở dưới chân trang trên giao diện mobile không dùng plugin bằng theme Flatsome và có thể áp dụng cho các theme khác

Bước 1: Chèn code HTML và CSS vào Footer Scripts

Trên thanh admin màu đen trên cùng của màn hình sẽ thấy logo và tên của theme Flatsome>> Advanced>> Global Settings.

Bước 2. Tại mục Footer, bạn copy toàn bộ đoạn code bên dưới và dán vào footer script

Mẫu .contact-1407211

Thành Quả

Mẫu contact-1407211
Mẫu contact-1407211

Cập nhật lại số điện thoại của bạn

Mẫu .contact-1407212 Thành Quả

Mẫu contact-1407212
Mẫu contact-1407212

Mẫu .contact-1407213 Thành Quả

Mẫu contact-1407213
Mẫu contact-1407213

Mẫu .contact-1407214 Thành Quả

Mẫu contact-1407214
Mẫu contact-1407214

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *