Adobe Illustrator bản cập nhật 25.1 (Desktop), phát hành tháng 1 năm 2021: Bổ xung tính năng nổi bật mới, các kiểu lặp lại đối tượng và Glyph nâng cao

Adobe Illustrator Destop Version 25.1 cập nhật tháng 01/2021
Adobe Illustrator Destop Version 25.1 cập nhật tháng 01/2021
 • Tạo các đối tượng lặp lại
 • Glyph nâng cao, gắn các đối tượng vào glyph

Nội dung

I.Tạo các đối tượng lặp lại trong Adobe Illustrator

Tạo các đối tượng lặp lại- Repeat
Tạo các đối tượng lặp lại- Repeat

Thêm sức mạnh cho đối tượng vector của bạn bằng phương pháp lặp lại đối tượng. Tìm hiểu cách tạo các mẫu lặp lại xuyên tâm (radial), lưới (grid) và phản chiếu (Mirror) trong Illustrator.

Illustrator cho phép bạn dễ dàng lặp lại các đối tượng và quản lý phong cách của chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tất cả những gì bạn cần làm là tạo đối tượng đầu tiên và chọn kiểu lặp lại (Radial, Grid hoặc Mirror). Illustrator sẽ tự động tạo tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh cho bạn.

Các kiểu lặp lại đối tượng trong Adobe Illustrator trong phiên bản 25.1
Các kiểu lặp lại đối tượng trong Adobe Illustrator trong phiên bản 25.1
 • Mirror tạo phản chiếu đối xứng hoàn hảo.
 • Radial để phân bố một đối tượng theo hướng xuyên tâm.
 • Grid để tạo nhiều bản sao của một đối tượng dọc theo dạng lưới.

Radial lặp lại đối tượng xuyên tâm

Tạo tác phẩm nghệ thuật yêu cầu các đối tượng lặp lại xung quanh một vòng tròn, tương tự như các nan hoa của bánh xe.

Để tạo lặp lại xuyên tâm:

 • Tạo đối tượng và chọn bằng công cụ Selection .
 • Chọn Đối tượng > Lặp lại > Xuyên tâm .
Tạo - Sửa đổi tác phẩm nghệ thuật lặp lại xuyên tâm bằng điều khiển trên canvas
Tạo – Sửa đổi tác phẩm nghệ thuật lặp lại xuyên tâm bằng điều khiển trên canvas

Grid tạo lặp lại dạng lưới

Tạo tác phẩm nghệ thuật yêu cầu các đối tượng lặp lại trong một mảng chỉ bằng một cú nhấp chuột

Để tạo lặp lại lưới:

 • Tạo đối tượng và chọn bằng công cụ Selection .
 • Chọn Đối tượng > Lặp lại > Lưới .
Tạo - Sửa đổi tác phẩm nghệ thuật lặp lại lưới bằng cách sử dụng các điều khiển trên canvas
Tạo – Sửa đổi tác phẩm nghệ thuật lặp lại lưới bằng cách sử dụng các điều khiển trên canvas

Tạo lặp lại phản chiếu

Tạo nửa đầu của tác phẩm nghệ thuật đối xứng và Illustrator tự động tạo nửa còn lại cho bạn.

Để tạo lặp lại phản chiếu:

 • Tạo nửa đầu của tác phẩm nghệ thuật và chọn bằng công cụ Selection .
 • Chọn Đối tượng > Lặp lại > Lưới .
Tạo - Sửa đổi tác phẩm nghệ thuật lặp lại phản chiếu bằng điều khiển trên canvas
Tạo – Sửa đổi tác phẩm nghệ thuật lặp lại phản chiếu bằng điều khiển trên canvas

II. Gắn các đối tượng vào glyph

Glyph nâng cao
Glyph nâng cao

Tính năng Snap to Glyph cho phép bạn chụp chính xác các thành phần tác phẩm nghệ thuật của mình với văn bản mà không cần tạo đường viền hoặc hướng dẫn tham chiếu. Chỉ cần chọn một tùy chọn chụp nhanh , các đường dẫn glyph sẽ xuất hiện trên văn bản trực tiếp khi bạn vẽ, chia tỷ lệ, xoay hoặc di chuyển các đối tượng. Thực hiện theo các hướng dẫn sau để nắm bắt chính xác với văn bản trực tiếp.

Bật tùy chọn Snap to glyph

Để sử dụng tính năng này, hãy đảm bảo rằng Glyph Snapping ( View > Snap to Glyph ) và Hướng dẫn thông minh ( View > Smart Guides ) được bật.

Tính năng này sẽ không hoạt động nếu View > Snap to Grid được bật, Preference > Smart Guides > Alignment Guides bị vô hiệu hóa & Snapping Tulerance là 0 .

Bật tùy chọn Snap to glyph
Bật tùy chọn Snap to glyph

Xem các tùy chọn đường dẫn glyph, Vào bảng Character > More Options và bật Show Snap to Glyph Options .

Xem các tùy chọn đường dẫn glyph
Xem các tùy chọn đường dẫn glyph

Bám vào một glyph riêng lẻ sau khi chọn

Nhấp chuột phải vào glyph và chọn Snap to Glyph <glyph-name> .
Glyph đã chọn sẽ được đánh dấu và bạn sẽ thấy các hướng dẫn glyph trên glyph trực tiếp xung quanh các giới hạn, tâm, đoạn thẳng và góc của nó (dựa trên hình dạng của glyph).

Bám vào glyph đã chọn
Bám vào glyph đã chọn

Với các hướng dẫn góc cạnh

Các Snap to Glyph > Angular Guides tùy chọn cho phép bạn chụp đối tượng đặt ở một góc độ đặc biệt với hình tượng trong khi bạn di chuyển, quy mô, hoặc xoay chúng và vẽ chúng bằng cách sử dụng công cụ Pen. Hướng dẫn góc sẽ chỉ xuất hiện:

 • Khi một glyph đơn với các đoạn góc được chọn để glyph.
 • Khi khung văn bản hoặc một glyph cụ thể được xoay theo một góc.
Bám vào các hướng dẫn góc khi khung văn bản được xoay
Bám vào các hướng dẫn góc khi khung văn bản được xoay

Vẽ vào các điểm neo trên glyph

Sử dụng tùy chọn Snap to Glyph > Anchor Points trong bảng Character để vẽ và chụp một hình dạng trên glyph. Việc bắt điểm neo chỉ hoạt động với công cụ Pen hoặc khi đối tượng được di chuyển đến gần điểm neo trên glyph.

Làm như sau:

 • Chọn công cụ Pen và di chuột trên glyph để xem các điểm neo.
 • Vẽ hình dạng bằng công cụ Pen . Hình dạng đã vẽ sẽ được gắn với các điểm neo trên văn bản.
Vẽ và chụp vào một điểm neo
Vẽ và chụp vào một điểm neo

Bám vào khối văn bản (area text)

Tính năng Snap to glyph hoạt động cho cả văn bản điểm và văn bản vùng . Nếu bạn chỉ có một dòng văn bản, tất cả các hướng dẫn và neo được hiển thị cho dòng đó. Nếu bạn có một đoạn văn, chỉ giới hạn glyph được hiển thị để đơn giản hóa trải nghiệm. Để bắt chính xác một glyph trong đoạn văn, hãy chọn glyph và sau đó sử dụng các hướng dẫn glyph để chụp thêm.

Bám vào khối - đoạn văn bản
Bám vào khối – đoạn văn bản

Thay đổi màu hướng dẫn glyph

Theo mặc định, các đường dẫn glyph được hiển thị bằng màu xanh lục. Để thay đổi hình tượng hướng màu sắc, đi đến Preferences > Smart Guides > Glyph Guidesvà chọn một màu từ trình đơn thả xuống.